Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ:

                                    ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ          ΚΑΙ ΤΗΝ                ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ               18.00  -  19.30                                              18.00  -  19.30

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ            19.30  -  21.00                                              19.30  -  21.00