Τρίτη 10 Μαΐου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ:

                                    ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ          ΚΑΙ ΤΗΝ                ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ               18.00  -  19.30                                              18.00  -  19.30

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ            19.30  -  21.00                                              19.30  -  21.00

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ      10     ΑΠΡΙΛΙΟΥ     2016           ΚΥΡΙΑΚΗ     24   ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2016   (ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:         18.00  -   19.30        ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:                 16.30   -    18.00
                                       
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:     19.30  -   21.00        ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:            18.00   -    19.30